Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. İşbu sözleşme; Bir tarafta Fatih Sultan Mehmet Cad. No: Tonoğlu İş Merkezi, K:3 Kavacık / Beykoz / İstanbul adresinde mukim, Dermavital Sağlık Hizmetleri Pazarlama Ltd.Şti. ile diğer taraftan www.anti-aging.com.tr sitesine girerek alışveriş yapan internet kullanıcıları (Kısaca ALICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. Sözleşme tarihi internet kullanıcısı tarafından alım yapılan gün veya ödemenin yapıldığı gün olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Konu

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.anti-aging.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile MERSİS numarası, satışa konu malın temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları, süresi ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma hakkı”nın kullanılması ve bu hakkın kullanılma şartları, usulü ve hangi sürede kullanılacağı, cayma hakkının kullanılması halinde iade için öngörülen taşıyıcıya ilişkin bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta adresi, hangi koşullarda cayma hakkından faydalanamayacağı, şikayet ve itirazlarını iletebileceği ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır şekilde ve internet ortamında (elektronik ticaret sitesinde) satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünün siparişini verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. http://www.anti-aging.com.tr  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ve cayma halinde iade için belirlenen kargo şirketi aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder ve böyle bir nedenle doğabilecek her türlü sorumluluk tamamen ve tek başına Alıcı’ya aittir. 

3.2. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

4.1. Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği veya ödemenin yapıldığı tarih olan  tarihidir. Ancak Satıcı’nın teslim yükümlülüğü siparişin verildiği an değil, banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın banka hesabına ulaştığının belirlendiği an doğar.  

4.2. Sözleşme tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile üstlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, isyan, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

4.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her biri Sözleşmeyi yazılı olarak bildirmek koşuluyla tek taraflı olarak ve aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın feshedebilir. 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile kendisine yüklenen edimleri, mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.anti-aging.com.tr’den alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcı’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcı’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.3. Satıcı, internet sitesindeki sistemden, sistem hatalarından, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu ve benzeri sebeplere dayalı olarak Alıcı, Satıcı’dan herhangi bir hak talep ve iddiasında bulunamaz. 

5.4. http://www.anti-aging.com.tr ’den banka kartı, kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Satıcı’nın siparişleri işleme alma ve teslim yükümlülüğünün doğduğu an, siparişin verildiği an değil, banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın banka hesabına ulaştığının belirlendiği andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, Sözleşme ile üstlendiği edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve ödeme yükümlülüğünün doğduğunu, Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun şekilde ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, http://www.anti-aging.com.tr internet sitesinden Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile MERSİS numarası, satışa konu malın temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, süresi ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma hakkı”nın kullanılması ve bu hakkın kullanılma şartları, usulü ve hangi sürede kullanılacağı, cayma hakkının kullanılması halinde iade için öngörülen taşıyıcıya ilişkin bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta adresi, hangi koşullarda cayma hakkından faydalanamayacağı, şikayet ve itirazlarını iletebileceği ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır şekilde ve internet ortamında (elektronik ticaret sitesinde) bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünün siparişini verdiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında ürünle birlikte tüm aksesuarlarını, fatura aslını ve irsaliyesini tam ve eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş ve Ödeme Prosedürü

7.1. Sipariş: 

7.1.1. Alıcının ödeme yükümlülüğü siparişin verilmesi/onaylanması anında doğar. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından sipariş verildikten/onaylandıktan sonra, ilgili banka/kredi kartının posu üzerinden işleme alınır. 

7.1.2. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay bildirimi gönderilir. Sipariş onay bildirimi gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7.1.3. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da banka/kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcı’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcı’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın banka hesabına ulaştığının belirlendiği andır.

7.1.4. İstisnai olarak haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcı’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Alıcı’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel nedenin ortadan kalkması beklenebilir veya sipariş iptal edilerek, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilir.

7.1.5. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler bildirim tarihinden itibaren en geç ondört gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel veya ödeme talebi olmayacaktır. 

7.2. Ödeme: 

7.2.1. http://www.anti-aging.com.tr ’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Alıcı’lara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede Alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa bedelin Satıcı’nın banka hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

7.2.2. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur. 

7.2.3. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile veya herhangi bir sebepten dolayı ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün içinde Satıcı’ya geri göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

7.2.4. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi”nin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

7.2.5. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek Alıcı’nın kredi kartı hesap özetine Banka tarafından yansıtılmaktadır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Bankanın insiyatifindedir. Banka kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın insiyatifindedir.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

8.1. Sevkiyat:

8.1.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesi akabinde banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapılması ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın banka hesabına ulaştığının belirlenmesiyle birlikte ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

8.2. Teslimat: 

8.2.1. Ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve Sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 gündür.

8.2.2. Kargo ücreti ücretsiz olup, ürün/toplam sipariş bedeline dahil değildir, ürün/toplam sipariş bedeline ilave de edilmeyecektir.

8.2.3. Ürünler, kargo şirketinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.2.3. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevkiyat bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar veya doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

8.2.4. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya sevkiyat bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden veya Satıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen süre zarfında ürün/ürünler Alıcı’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri Satıcı’ya yazılı olarak elektronik posta ile derhal bildirilmelidir.

8.2.5. Teslimat anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir. Bu nedenle Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargo şirketinin ürünü Satıcı’ya geri göndermesinden dolayı oluşacak giderler Alıcı’ya aittir.  

8.2.6. Alıcı teslimat esnasında ürünü ve ürün sayısının Satıcı tarafından düzenlenen faturadaki ürün sayısı ile aynı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu veya üründe herhangi bir hasar tespit edildiği takdirde Alıcı, kargo şirketi görevlisinden tutanak tutmasını istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürünlerin Satıcı tarafından Alıcı’ya tam, eksiksiz ve hasarsız teslim edildiği ve Alıcı tarafından ürünlerin tam, eksiksiz ve hasarsız teslim alındığı kabul edilecektir.  

8.2.7. Teslimat esnasında zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi görevlisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise Alıcı, paketin derhal açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket, Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı’ya bildirilmelidir. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür

9.1. Alıcı malı teslim aldıktan sonra ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın Alıcıya veya Alıcı’nın belirlediği üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli yukarıda iade için belirlenen kargo şirketi vasıtasıyla gönderildiği takdirde Satıcı tarafından karşılanır.

9.2. Niteliği itibariyle tek kullanımlık olan ürünler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler ile alıcının istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir. 

9.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içerisinde Satıcı’ya yazılı olarak faks, telefon (SMS vb.) veya elektronik posta ile veya http://www.anti-aging.com.tr sistemindeki Cayma Formu doldurulmak suretiyle bildirimde bulunulması ve bildirim tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ürünün ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir şekilde ve varsa tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderilmesi şarttır.  

9.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, 01/08/2008 tarihli ve 26954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 385 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince, ürünün teslimi esnasında 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Satıcı’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduktan sonra Alıcı tarafından imzalanarak bir nüshasının iade edilen ürünle birlikte Satıcı’ya gönderilmesi diğer nüshasının da Alıcı’nın uhdesinde tutulması gerekmektedir. Alıcı’nın vergi mükellefi olması halinde tüm bunlara ilaveten ayrıca “iade faturası” da tanzim edilerek Satıcı’ya gönderilecektir. Söz konusu faturaların ürünün iadesi ile birlikte Satıcı’ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa diğer yükümlülüklerin tutarı Alıcı’ya iade edilmez. 

9.5. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ve varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı'ya, satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde, iade edilir. 

9.6. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

9.7. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

9.8. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Alıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

9.9. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarının ücretsiz kargo sınırının altına düşmesi halinde iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilip bakiye meblağ kendisine ödenecektir. 

9.10. Ürün iadesi sonucunda Satıcı tarafından düzenlenmiş indirim kampanyası limitinin altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı, Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilip bakiye meblağ kendisine ödenecektir. 

Madde 10-Garanti

10.1. Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan, bakımı ve temizliği yapılan ürünler için garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.  Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi 

Satıcı, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklar. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Satıcı sisteminde saklanan veriler ile Alıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12.2. Tüketici davaları, tüketicinin (Alıcı’nın) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

12.3. Alıcı 2015 yılı için İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.200 TL  altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorundadır. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

12.4. 2015 yılı için değeri 3.300 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

12.5. Söz konusu parasal sınırlar her sene için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Madde 13- Süre ve Fesih 

13.1. Alıcı tarafından siparişin verildiği/onaylandığı anda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır ve ödeme yükümlülüğü doğar. 

13.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın, sona erdirebilirler. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacakları ve birbirlerine olan borçları etkilenmez.