Teslimat

Madde 1- Teslimat

1.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ve cayma halinde iade için belirlenen kargo şirketi aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder ve böyle bir nedenle doğabilecek her türlü sorumluluk tamamen ve tek başına Alıcı’ya aittir. 

1.2. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

1.3. Ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve Sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 gündür.

1.4. Kargo ücreti ücretsiz olup, ürün/toplam sipariş bedeline dahil değildir, ürün/toplam sipariş bedeline ilave de edilmeyecektir.

1.5. Ürünler, kargo şirketinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

1.6. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevkiyat bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar veya doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

1.7. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya sevkiyat bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden veya Satıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen süre zarfında ürün/ürünler Alıcı’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri Satıcı’ya yazılı olarak elektronik posta ile derhal bildirilmelidir.

1.8. Teslimat anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir. Bu nedenle Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargo şirketinin ürünü Satıcı’ya geri göndermesinden dolayı oluşacak giderler Alıcı’ya aittir.  

1.9. Alıcı teslimat esnasında ürünü ve ürün sayısının Satıcı tarafından düzenlenen faturadaki ürün sayısı ile aynı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu veya üründe herhangi bir hasar tespit edildiği takdirde Alıcı, kargo şirketi görevlisinden tutanak tutmasını istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürünlerin Satıcı tarafından Alıcı’ya tam, eksiksiz ve hasarsız teslim edildiği ve Alıcı tarafından ürünlerin tam, eksiksiz ve hasarsız teslim alındığı kabul edilecektir.  

1.10. Teslimat esnasında zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi görevlisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise Alıcı, paketin derhal açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket, Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı’ya bildirilmelidir. 

Madde 2- Sevkiyat

2.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesi akabinde banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapılması ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın banka hesabına ulaştığının belirlenmesiyle birlikte ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.