Telomer Biyolojisi

Yazan -> Telomer -> . 0 yorum

Ekteki makale, yaşam bilimlerinin en prestijli dergisi Nature’da yayınlanmıştır ve telomer biyolojisi konusunda "çığır açan" başat yayınlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada bir Türk’ün bulunması ayrıca gurur vericidir.

Çalışmada ele alınan hipotez, eğer yaşlanmaya bağlı dejenerasyona neden olan içsel (intrensik) nedenler ortadan kaldırılırsa, yaşlanmaya bağlı oluşan şikayetlerin durdurulması hatta geriye döndürülmesinin mümkün olup olmadığıdır. Yaşlanma sürecindeki en önemli ‘intrensik’ faktör ilerleyici genomik hasardır. Araştırmacılar bu çalışmada, telomerazı etkisizleştirmiş fareleri model sistem olarak kullanmışlardır. Bu farelerdeki telomer kaybı, ilerleyici doku atrofisine, kök hücre deplesyonuna, organ yetmezliklerine, yara iyileşmesinin gecikmesine yol açmaktadır.

Araştırmada, ciddi telomeraz yetmezliği bulunan bu farelerde, endojen telomeraz yeniden aktivite edilirse, multi-organ dejenerasyonunun durdurulmasının ve hatta geriye dönüşünün mümkün olup olmadığı test edilmiştir.

Telomerazın yeniden aktive edilmesi, farelerde telomer bölgelerinin uzamasına yol açmış, bölünme açısından sessizleşmiş hücre kültürlerinin yeniden prolifere olmasını sağlamış, testis, dalak ve intestinal sistem dahil olmak üzere organlardaki dejeneratif fenotipi geri döndürmüştür. İlave olarak, telomer uzunluğunun artması farelerin genel iyilik durumunda anlamlı gelişme sağlamış, bağışıklık sistemi parametrelerini güçlendirmiş, yara iyileşme sürecini kısaltmış, kanser insidansını düşürmüş ve ortalama yaşam süresini uzatmıştır.

Araştırmacılar, bu çalışmalarla yetişkin farelerde sistemik dejenerasyonun dramatik bir şekilde geriye döndürülebileceğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamış, telomer bütünlüğünü restore edecek rejeneratif stratejilerin geliştirilebileceği sonucuna varmışlardır. Bu çalışma, ticari olarak telomeraz aktivatörlerinin geliştirilmesinin önünü açmıştır.

Son derece açık bir şekilde farelerde gösterilmiş bu etkinin, daha sonra insanlarda tekrarlandığı gözlenmiştir. Hekimlerimizin hücresel ve genetik düzeyde modern antiaging yaklaşımlarının geliştirilmesine yol açan temel taşlardan biri olan bu yayından faydalanmasını dilerim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Hakan Cangül
Tıbbi Genetik Uzman

2. Sayı PDF için Tıklayın :

Anti Aging Weekly 2. Sayı PDF

Son Güncelleme: Eki 29, 2017

Yorumlar

Yorum Yaz

Cevap Yaz