TA-65

Yazan -> Telomer -> . 0 yorum

TA-65, Çin geleneksel tıbbında kullanılan doğal bir bitkinin köklerinden elde edilen küçük moleküllü bir telomeraz aktivatöründen üretilen besin desteğidir. Bu çalışmada 1 yıl boyunca randomize, plasebo karşılaştırmalı, çitf kör esasına göre TA-65’in telomer uzunluğu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma CMV +, göreceli olarak sağlıklı, 53-87 yaş aralığındaki bireylerde yapılmıştır. Düşük doz TA-65 (250 ünite) alan bireylerde 12 ay sonrasında telomer uzunluğu belirgin biçimde artarken (530±180bp, p=0,005) plasebo grubundaki bireylerde belirgin biçimde telomerler kısalmıştır (290±100bp, p=0,01). Yüksek doz TA-65 (1000 unite) kullananlarda ise plasebo grubu ile karşılaştırıldığında telomer uzunluğu artmış olmak ile beraber gelişme istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Düşük doz grubunda telomer uzunluğundaki değişim hem medyan hem de %20’lik dilimdeki kritik düzeyde kısa telomer uzunluklarında benzer gerçekleşmiştir. Bu bulgular TA-65’in telomer uzunluğunu istatistiki ve muhtemelen klinik düzeyde anlamlı düzeyde uzattığını göstermektedir.

ÇALIŞMADAN BAŞLIKLAR:

TA-65’in daha önce yapılan hem hayvan hem de insan çalışmalarında yaşlanmanın biyomarkerları olan bağışıklık, kardiyovasküler, metabolik, kemik ve inflamatuvar markerların tamamında bir toksisite işareti oluşturmaksızın gelişim sağlamıştır. Telomeraz aktivasyonun telomer uzunluğunu koruması ve hatta uzatması konusunda çok miktarda çalışma olup bazı çalışmalarda kritik düzeyde kısa telomerlere bağlı bozulan doku ve organ fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.

Genel toplumda telomer kısalması 50±21 bp/yıl dır. Alttaki tabloda deney gruplarda bireylerin telomer uzunluğu alttaki gibidir.


Average of median telomere length (s.d.) in kb
GroupBaseline3 Months6 Months9 Months12 Months
Placebo11.0311.0011.1910.8510.74

(1.49)(1.38)(1.28)(1.36)(1.55)
TA-65 (250 Units)10.5710.9210.8910.9210.81

(1.12)(1.30)(1.30)(1.23)(1.40)
TA-65 (1000 Units)10.4410.8610.5910.6110.22

(1.04)(1.40)(1.32)(1.11)(1.19)

Plasebo grubunda 12. ayda telomer kısalması 290±100 bp olmuştur. Genel olarak plasebo grubunda telomer kısalması beklenenden (50±150bp/yıl) daha fazla olmuştur ki gruptaki bireylerin çalışmanın başında tahmin edildiği gibi sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmayabileceklerini düşündürmektedir.

Düşük doz TA-65 (250 ünite-1 kapsül) grubunda ise 12. aydaki telomer uzunluğunda artış 530±180 bp gerçekleşmiştir. Genel olarak bu çalışmada en önemli bulgu düşük doz TA-65’in (250 ünite-1 kapsül) hem medyan

hem de kısa telomelerin uzunluğunu artırmış olmasıdır ki bu klinik düzeyde dikkat çekicidir. Örnek olarak telomer uzunluğu hücrelerin rejeneratif kapasiteleri ile doğrudan pozitif yönde bağlantılıdır ve insanlarda mortalite ve hastalık riskini azaltırken öte yandan enfeksiyon risklerine karşı da direnci artırmaktadır.

Telomer uzunluğu ölçümlerini yaptıkları için Life Length’e (İspanya) teşekkür ederiz.

1. Sayı PDF için Tıklayın :

Anti Aging Weekly 1. Sayı PDF

Son Güncelleme: Eki 29, 2017

Yorumlar

Yorum Yaz

Cevap Yaz